Polityka prywatności MostBet

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób MostBet (dalej „My”) wykorzystuje informacje i dane, które przekazujesz, abyśmy mogli zarządzać Twoimi relacjami z MostBet.

Dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem serwisu mostbet.com albo w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Udzielając informacji za pośrednictwem danego serwisu, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych, określonych w niniejszej polityce prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej polityki prywatności, prosimy nie korzystać z danego serwisu albo udzielić nam swoje dane osobowe w inny sposób.

Z tego dokumentu dowiesz się:

 • Jakie informacje o Tobie gromadzi serwis
 • W jaki sposób przetwarza te informacje
 • Komu może je ujawnić
 • Jak zapewnia bezpieczeństwo danych
 • Jakie są formy zakazanej praktyki prania pieniędzy

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy gromadzić określone informacje o Tobie, które obejmują:

 1. Informacje, jakie przekazujesz podczas wypełnienia formularzy lub informacje innego rodzaju, które udzielasz za pośrednictwem danego serwisu internetowego lub poczty elektronicznej.
 2. Korespondencja za pośrednictwem serwisu, poczty elektronicznej, telefonu bądź innych środków komunikacji.
 3. Szczegóły Twoich płatności: ID transakcje, daty, kwoty, systemy płatności. Nie przechowujemy dane kart kredytowych!
 4. Szczegółowe informacje o Twoich wizytach w serwisie internetowym, w tym dane o lokalizacji, nazwa użytkownika i inne dane.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe razem z innymi informacjami o Tobie w celu:

 1. Przetwarzanie Twoich zakładów, a także płatności za pomocą kart bankomatowych oraz płatności online
 2. Ustawienie i zarządzanie Twoim kontem.
 3. Zgodność z prawem.
 4. Przeprowadzenie analiz.
 5. Tobie zostanie udzielona informacja o ofertach handlowych, naszych produkty i usługach, na którą wyrażasz zgodę, a także na monitorowanie transakcji w celu zapobiegania oszustwom, nielegalnym zakładom i praniu pieniędzy.

Możesz zrezygnować z otrzymywania danych ofert handlowych, korzystając z dostępnych funkcji.

Ujawnienie informacji

Mamy prawo do przekazywania informacji o Tobie, w tym danych osobowych i historii Twoich zakładów organom sportowym, a także policji w celu zbadania przypadków oszustw i prania pieniędzy.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie rozsądne kroki, jak wymaga tego prawo, by zapewnić bezpieczną rejestrację oraz wymianę informacji. Wszystkie dane osobowe zostaną zniszczone, kiedy już firma nie będzie miała potrzeby w ich przechowywaniu lub zgodnie z wymogami prawa.

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa przekazywanych informacji przez Internet. Wszelka transmisja danych odbywa się na Twoje własne ryzyko. Jednakże, po uzyskaniu informacji, robimy wszystko, co w naszej mocy, by starannie chronić Twoje dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieautoryzowanym dostępem.

Zmiany w polityce prywatności

Wszelkie przyszłe zmiany w naszej polityce prywatności będą publikowane na stronie internetowej, które zaczną obowiązywać wraz z opublikowaniem zmienionej polityki prywatności.

Polityka firmy w sprawie zwalczania prania pieniędzy i międzynarodowego terroryzmu.

Firma MostBet robi wszystko w sprawie zwalczania prania pieniędzy, które pochodzą z przestępstwa, a także międzynarodowego terroryzmu (Polityka AML). MostBet utrzymuje zdecydowane i zasadnicze stanowisko w sprawie zapobiegania wszelkim rodzajom nielegalnej działalności, a także wszelkie związane z tym regulacje prawne. Jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, iż środki na koncie użytkownika mają związek z działalnością przestępczą oraz które zostały zdobyte nielegalnie. Firma będzie również zobowiązana do zablokowania konta oraz środków użytkownika, a także podjęcia innych działań wobec użytkownika zgodnie z polityka AML.

Pranie środków oznacza:

 • Ukrywanie lub utrzymywanie w tajemnicy informacji o rzeczywistym pochodzeniu, źródle, lokalizacji, sposobach zbycia, przemieszczaniu, prawach majątkowych lub innych prawach do majątku uzyskanego w wyniku nielegalnej działalności (lub majątku otrzymanego w zamian za majątek poprzedni),
 • konwersja, przemieszczanie, zdobycie, posiadanie lub wykorzystywanie majątku uzyskanego w wyniku działalności przestępczej (lub majątku otrzymanego w zamian za tamten majątek) w celu ukrycia nielegalnego pochodzenia majątku lub wsparcia działań przestępczych przestępczej w celu uniknięcia skutków prawnych ich działań,
 • sytuację, w której majątek uzyskano w wyniku działalności przestępczej na terytorium innego państwa.
 • W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się przestępczości oraz przenikaniu kapitała zdobytego drogą przestępczą do gospodarki państwa i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się przestępczości, w wielu krajach trwa nieustanna walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
 • Firma stosuje wewnętrzne regulacje i specjalne programy działań, aby wspierać Rząd i organizacje międzynarodowe w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na całym świecie.
 • Rejestrując konto w firmie, zobowiązujesz się do wykonywania następujących czynności:
 • Użytkownik gwarantuje, iż będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym Polityki AML.
 • Użytkownik potwierdza, że nie ma żadnych informacji ani podejrzeń odnośnie tego, że środki użyte do doładowania jego konta w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości pochodzą z nielegalnego źródła lub mają jakikolwiek związek z praniem pieniędzy lub innymi nielegalnymi działaniami zabronionymi przez obowiązujące prawo organizacji międzynarodowych;
 • Użytkownik zgadzasz się na niezwłoczne przekazanie nam wszelkich informacji, które uznamy za niezbędne, abyśmy mogli przestrzegać obowiązujących przepisów i wymogów regulacyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Firma gromadzi i przechowuje dokumenty potwierdzające tożsamość Użytkownika, a także raporty o wszystkich transakcjach dokonanych na koncie;

Firma monitoruje podejrzane transakcje na koncie Użytkownika, a także transakcje przeprowadzane na specjalnych warunkach;

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania operacji w dowolnym momencie i na dowolnym etapie, jeśli Firma ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dana operacja ma związek z praniem pieniędzy oraz działalnością przestępczą. Zgodnie z prawem międzynarodowym Firma nie jest zobowiązana do informowania Użytkownika, że ​​jego działalność jest podejrzana, a informacja o niej została przekazana odpowiednim organom państwowym.